Legislatie

legislatie

Drepturile si obligatiile membrilor A.J.V.P.S. Arges

Calitatea de membru vanator al AJVPS Arges se obtine prin examen sau inscriere, in limita locurilor vacante. Ea se dobandeste in conformitate cu reglementarile legale si statutare in vigoare.

   Conditii cumulative pentru a deveni membru vanator al A.J.V.P.S. Arges:

– persoana cu domiciliul sau rezidenta in Romania;

– varsta de minim 18 ani;

– recunoaste şi se angajeaza sa respecte statutul AJVPS Arges;

– desfasoara minim un an de stagiatura,

– participa la instruire practica si tragere in poligon,

– promoveaza examenul/concursul de vanator.

    Carnetul de membru vanator nu poate fi obtinut de persoane care potrivit legii: nu au dreptul la permis de arma, au fost excluse sau sanctionate pentru fapte de braconaj (interdictie  5 ani) sau pentru incalcarea altor prevederi legale si/sau statutare (interdictie 5 ani).

    Carnetul de membru pescar nu poate fi obtinut de persoane care, potrivit legii: au savarsit infractiuni piscicole sau au fost excluse pentru incalcarea statutului AJVPS (interdictie 3 ani); au savarsit contraventii piscicole 

Drepturile membrilor A.J.V.P.S. Arges:

    a) sa practice vanatoarea si/sau pescuitul sportiv pe fondul repartizat grupei din care fac parte sau, ca invitati, pe fondurile gospodarite de alte grupe, cluburi ori asociatii, conditionat de achitarea cotizatiei la termenele scadente si, respectiv, de achitarea cotizatiilor suplimentare de practicare a vanatorii , stabilite de Consiliu;

    b) sa benficieze, in cazul vanatorilor, in contul cotizatiei anuale, de asigurare pentru accidente de vanatoare 

     c) sa primeasca gratuit Statutul AJVPS Arges;

    d) sa beneficieze in mod gratuit, de vanatul si pestele recoltat potrivit legii sau traditiei si contra unei cotizatii suplimentare, a diferentei de vanat recoltat in fondurile cinegetice in baza normelor stabilite de Consiliul AJVPS Arges,

     e) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale AJVPS Arges ;

     f) sa-si exprime punctul de vedere si sa faca propuneri pentru imbunatatirea activitatii AJVPS Arges ;

     g) sa participe la competitiile sportive si la alte activitati de profil, organizate in tara si in strainatate;

     h) sa fie recompensati pentru merite deosebite;

Facilitati oferite membrilor AJVPS Arges:

a) reducerea cotizatiei anuale cu 50% pentru:

– barbatii peste: 65 de ani precum si femeile peste 55 de ani;

– membrii  pescari recreativi cu dizabilitati;

– personalul angajat in cadrul AJVPS Arges si al AGVPS;

– membrii pescari sportivi care au si calitatea de membru vanator;

– membrii rezidenti in alte tari ale Uniunii Europene

– tinerii cu varste cuprinse intre 14 si 18 ani, precum si elevii si studentii (la zi) si doctoranzii de pana la 25 de ani,

– membrii de onoare ai AJVPS Arges ;

– membrii Consiliului si Comisiei de cenzori ai AJVPS Arges ,

b) reducerea cotizatiei anuale cu 75% pentru copii pana la varsta de 14 ani si membrii vanatori sau pescari de peste 70 de ani;

c) reducerea cotizatiei 100% 

  • femeile de peste 65 de ani 
  • membrii de peste 75 de ani
  • veteranii de razboi

* De facilitatile prevazute in prezentul articol nu se poate beneficia cumulativ. 

Obligatiile membrilor AJVPS Arges:

a) sa cunoasca si sa respecte prevederile legii, statutului si ale altor reglementari referitoare la vanatoare si la pescuitul recreativ, si la regimul armelor si munitiilor,

b) sa participe la realizarea obiectivelor AJVPS Arges,  si ale  grupei din care fac parte, sa respecte hotararile organelor de conducere ale asociatiei si grupei, sa îndeplineasca atributiile în cadrul organelor in care au fost alesi si, dupa caz, in comisiile in care activeaza;

c) sa plateasca cotizatia de inscriere iar in cazul in care vanatorii devin si membrii pescari sunt scutiti de plata acesteia , sa plateasca in cazul vanatorilor, pana la data de 15 mai minim, 50% din cotizatia anuala, iar diferenta de 50% pana la data de 15 august; ; neplata cotizatiei pana la termenele scadente atrage  suspendarea dreptului de a practica vanatoarea ;

d) sa achite , in cazul candidatiilor declarati admisi la examenul vanator cotizatia de membru si cotizatia de inscriere in organizatie in termen de 1 an de la promovarea examenului,

e) sa isi perfectioneze cunostintele teoretice si practice in domeniul cinegetic si/sau al pescuitului ;

f) sa nu comercializeze vanatul si pestele dobandit prin practicarea vanatorii si pescuitului ;

g) sa respecte si sa promoveze principiile eticii la vanatoare si/sau pescuit si sa practice vanatoarea si pescuitul sportiv cu echipament corespunzator;

h) sa nu desfasoare activitati contrare intereselor legitime ale AJVPS Arges ;

i) sa comunice AJVPS Arges noul domiciliu, in termen de 10 zile de la schimbarea acestuia si asociatiile similare in care s-a inscris;

j) sa semnaleze organizatiei din care fac parte, cazurile de braconaj de care au luat cunostinta, deficientele constatate si eventualele prejudicii produse, bolile observate la vanat si la peste, cazurile de poluare a mediului inconjurator etc.

Legislatie legata de vanatoare 

– Legea 407 din data 09-11-2006– legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic – versiune actualizata      

– Legea 295 din data 28-06-2004 privind regimul armelor si al munitiilor versiune actualizata

– Ordinul 536 din data 20-08-2009 pentru aprobarea Listei raselor de caini admise la vanatoare in Romania

– Ordinul 539 din data 25-08-2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vanatoare

– Ordinul 353 din data 04-06-2008 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea si practicarea vanatorii 

Legislatie legata de actiunea de pescuit

– Ordonanta de urgenta 23 din data 05-03-2008 privind pescuitul si acvacultura versiune actualizata

mentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv