Legislatie

legislatie

Drepturile si obligatiile membrilor A.J.V.P.S. Arges

Calitatea de membru vanator al AJVPS Arges se obtine prin examen sau inscriere, in limita locurilor vacante. Ea se dobandeste in conformitate cu reglementarile legale si statutare in vigoare.

   Conditii cumulative pentru a deveni membru vanator al A.J.V.P.S. Arges:

– persoana cu domiciliul sau rezidenta in Romania;

– varsta de minim 18 ani;

– recunoaste şi se angajeaza sa respecte statutul AJVPS Arges;

– desfasoara minim un an de stagiatura,

– participa la instruire practica si tragere in poligon,

– promoveaza examenul/concursul de vanator.

    Carnetul de membru vanator nu poate fi obtinut de persoane care potrivit legii: nu au dreptul la permis de arma, au fost excluse sau sanctionate pentru fapte de braconaj (interdictie 3 – 5 ani) sau pentru incalcarea altor prevederi legale si/sau statutare (interdictie 3 ani).

    Carnetul de membru pescar nu poate fi obtinut de persoane care, potrivit legii: au savarsit infractiuni piscicole sau au fost excluse pentru incalcarea statutului AJVPS (interdictie 3 ani); au savarsit contraventii piscicole sau au fost excluse pentru neplata cotizatiei statutare (interdictie un an).

Drepturile membrilor A.J.V.P.S. Arges:

    a) sa practice vanatoarea si/sau pescuitul sportiv pe fondul repartizat grupei din care fac parte sau, ca invitati, pe fondurile gospodarite de alte grupe, cluburi ori asociatii, conditionat de achitarea cotizatiei la termenele scadente si, respectiv, de achitarea cotizatiilor suplimentare de practicare a vanatorii sau pescuitului sportiv, stabilite de organizatiile in cauza;

    b) sa benficieze, in cazul vanatorilor, in contul cotizatiei anuale, de asigurare pentru accidente de vanatoare si un abonament trimestrial la revista de specialitate;

     c) sa primeasca gratuit Statutul AJVPS Arges;

    d) sa beneficieze, potrivit legii, traditiei si normelor stabilite de adunarea generala a AJVPS Arges de vanatul sau de o parte din vanatul dobandit ori de pestele prins;

     e) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale AJVPS Arges si ale AGVPS;

     f) sa-si exprime punctul de vedere si sa faca propuneri pentru imbunatatirea activitatii AJVPS Arges si a AGVPS;

     g) sa participe la competitiile sportive si la alte activitati de profil, organizate in tara si in strainatate;

     h) sa fie recompensati pentru merite deosebite;

Facilitati oferite membrilor AJVPS Arges:

a) reducerea cotizatiei anuale cu 50% pentru:

– barbatii peste: 65 de ani precum si femeile peste 60 de ani;

– membrii asociatiilor persoanelor cu dizabilitati;

– personalul angajat in cadrul AJVPS Arges si al AGVPS;

– membrii pescari sportivi care au si calitatea de membru vanator;

– pescarii sportivi care obtin a doua viza pentru ape de munte sau, dupa caz, pentru cele colinare si de ses,

– tinerii cu varste cuprinse intre 14 si 18 ani, precum si elevii si studentii (la zi) de pana la 25 de ani,

– membrii de onoare ai AJVPS Arges sau AGVPS;

– membrii consiliului si comisiei de cenzori ale AJVPS Arges si ale AGVPS, precum si cei ai comitetelor cluburilor.

b) reducerea cotizatiei anuale cu 75% pentru copii pana la varsta de 14 ani si membrii vanatori sau pescari de peste 75 de ani;

c) reducerea cu 5 – 10% a cotizatiei anuale in cazul achitarii integrale a acesteia pana la 31 ianuarie pentru anul in curs, in functie de rata inflatiei din anul precedent.

* De facilitatile prevazute in prezentul articol nu se poate beneficia cumulativ. 

Obligatiile membrilor AJVPS Arges:

a) sa cunoasca si sa respecte prevederile legii, statutului si ale altor reglementari referitoare la vanatoare si la pescuitul sportiv;

b) sa participe la realizarea obiectivelor AJVPS Arges, ale cluburilor si ale  grupei din care fac parte, sa respecte hotararile organelor de conducere ale asociatiei, sa îndeplineasca atributiile în cadrul organelor in care au fost alesi si, dupa caz, in comisiile in care activeaza;

c) sa plateasca, in cazul vanatorilor, pana la data de 31 martie, 50% din cotizatia anuala, iar diferenta de 50% pana la data de 30 iunie; in cazul pescarilor sportivi plata cotizatiei anuale se face integral pana la data de 31 martie; neplata cotizatiei pana la termenele scadente atrage majorarea cuantumului cotizatiei conform hotararii adunarii generale si suspendarea dreptului de a practica vanatoarea sau pescuitul;

d) sa presteze, in cazul vanatorilor, minimum 3 zile de munca pentru gospodarirea fondului repartizat grupei din care fac parte; neparticiparea la aceste actiuni conduce la achitarea in bani a contravalorii acestora la nivelul stabilit de adunarea generala;

e) sa isi perfectioneze cunostintele teoretice si practice in domeniul cinegetic si/sau al pescuitului sportiv;

f) sa nu comercializeze vanatul si pestele dobandit prin practicarea vanatorii si pescuitului sportiv;

g) sa respecte si sa promoveze principiile eticii la vanatoare si/sau pescuit si sa practice vanatoarea si pescuitul sportiv cu echipament corespunzator;

h) sa nu desfasoare activitati contrare intereselor legitime ale AJVPS Arges si ale AGVPS;

i) sa comunice AJVPS Arges noul domiciliu, in termen de 10 zile de la schimbarea acestuia;

j) sa semnaleze organizatiei din care fac parte, cazurile de braconaj de care au luat cunostinta, deficientele constatate si eventualele prejudicii produse, bolile observate la vanat si la peste, cazurile de poluare a mediului inconjurator etc.

Legislatie legata de vanatoare 

– Legea 407 din data 09-11-2006– legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic – versiune actualizata      

– Legea 295 din data 28-06-2004 privind regimul armelor si al munitiilor versiune actualizata

– Ordinul 536 din data 20-08-2009 pentru aprobarea Listei raselor de caini admise la vanatoare in Romania

– Ordinul 539 din data 25-08-2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vanatoare

– Ordinul 353 din data 04-06-2008 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea si practicarea vanatorii 

Legislatie legata de actiunea de pescuit

– Ordonanta de urgenta 23 din data 05-03-2008 privind pescuitul si acvacultura versiune actualizata

– Ordinul 15/ 20-01-2011 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv